Jumat, 13 Januari 2017

Inilah 20 WAKTU YANG DILARANG RASULULLAH BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ISTERI (( Bantu Share Ya..!!! ))

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Berhubungan suami istri mesti dikerjakan penuh adab
serta ada beberapa saat yang dibolehkan serta ada saat – saat yang dilarang untuk lakukan hubungan suami istri. Hal semacam ini karena sebab dalam Islam hubungan suami istri yaitu beribadah serta bernilai pahala.Berikut 20 Waktu Yang Dilarang Rasulullah Berhubungan Badan Dengan Isteri 
Mengenai waktu waktu yang dilarang untuk berjima’ yakni : 
1. “Wahai Ali..! jangan sampai engkau berjima’ dengan isterimu pada awal (hari pertama) bln., pada pertengahannya (satu hari) serta pada akhir (dua hari) di hujung bln.. Maka sesungguhnya penyakit gila, gila babi serta sopak mudah mengenainya serta anaknya. ” 
2. “Wahai Ali..! jangan sampai berjima’ dengan isterimu selepas zuhor, sebenarnya bila Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak kerana jima’ pada saat itu, jadi ia bakal bermata juling serta syaitan begitu sukai pada manusia yang bermata juling. ” 
3. “Wahai Ali..! jangan sampai bercakap-cakap semasa jima’, sebenarnya bila Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak dengan jima’ yang sekian, jadi anak itu tak selamat dari pada bisu. ” 
4. “Wahai Ali..! jangan sampai berjima’ dengan perempuanmu dengan syahwat terhadap perempuan lain, jadi sebenarnya yang demikian itu bila Allah s. w. t. mengurniakan padamu berdua anak, anak itu akan menjadi pondan yang bersifat benci dan hina. ” 
5. “Wahai Ali..! bila anda berjunub ditempat tidur, janganlah membaca Al-Quran, jadi sebenarnya saya bimbang akan turun pada anda berdua api (bala) dari langit yang membakar anda berdua. ” 
6. “Wahai Ali..! jangan sampai berjima’ dengan isterimu terkecuali ada kepadamu satu tuala serta pada isterimu satu tuala. ” 
7. “Wahai Ali..! jangan sampai kamu berdua menyapu dengan menggunakan satu tuala, kelak akan jatuh syahwat keatas syahwat (salah seseorang akan kuat syahwatnya dari pada yang lagi satu), jadi sebenarnya yang demikian itu bakal menyebabkan permusuhan lalu membawa anda berdua pada berpecah serta talak. ” 
8. “Wahai Ali..! jangan sampai berjima’ dengan isterimu saat malam ‘Aidil Fitri (Raya Puasa), jadi sebenarnya bila Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak anak itu seseorang yang cacat serta tak memperoleh anak baginya kecuali sudah tua. ” 
9. “Wahai Ali..! jangan sampai
anda berjima’ dengan isterimu saat malam ‘Aidil Adha, jadi sebenarnya bila anda berdua berjima’ saat malam itu, jika Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak saya bimbang ia bakal jadi seseorang yang berjari enam atau empat. ”
0px ; "
10. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu dibawah sinar matahari (secara langsung – direct) serta terkena warna (cahayanya), terkecuali anda kenakan tutupan (bumbung), bila tak jadi sebenarnya bila Allah mengurniakan pada anda berdua anak, kelak anak itu bakal jadi seseorang sentiasa hidup dalam meminta-minta dan faqir sehingga mati. ” 
11. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu dibawah pohon kayu yang berbuah, jadi sebenarnya bila Allah s. w. t. mengurniakan anda berdua anak, kelak anak itu bakal jadi seseorang tukang gojo, tukang sebat atau seseorang ketua yang bengis, ” 
12. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu pada saat pada azan serta iqomah, bila berjima’ pada saat sekian, sebenarnya bila Allah mengurniakan anak pada anda berdua, kelak ia jadi seseorang yang menumpahkan darah. ” 
13. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu semasa ia hamil kecuali anda berdua berwudhu’, bila tak jadi sesungguhnya bila Allah s. w. t. mengurniakan anda berdua anak, kelak ia bakal jadi seseorang yang buta hati serta bakhil tangan. ” 
14. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu pada pertengahan (Nisfu) Sya’ban, jadi sebenarnya yang sekian itu bila Allah s. w. t. mengurniakan anda berdua anak, kelak anak itu bakal mempunyai tanda yang buruk pada muka serta rambutnya. ” 
15. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu pada akhir bln. (yaitu tinggal dua hari) jadi sebenarnya yang sekian itu bila Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak kelak anak itu jadi seseorang yang sentiasa perlu meminta-minta. “ 
16. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu dengan syahwat pada saudara perempuannya! (ipar anda) kerana yang sekian itu sebenarnya bila Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak, kelak anak itu bakal jadi penolong serta pembantu pada orang yang zalim serta pada tangannya bikin kebinasaan pada manusia. ” 
17. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu diatas loteng jadi sebenarnya yang sekian itu bila Allah s. w. t. mengurniakan anak pada anda berdua kelak anak itu jadi seseorang munafiq, pelampau yang melalui batas. ” 
18. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu saat malam anda akan keluar musafir kerana yang sekian itu sebenarnya bila Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak, ia bakal membelanjakan harta pada yg tidak Haq, ” serta Rasulullah s. a. w. membaca ayat Al-Quran : “Innal Mubazziriina kaanu – ikhwan Nas – Syayathin. ” 
19. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu apabila anda keluar bermusafir dalam tempoh tiga hari tiga malam, jadi yang sekian itu sebenarnya apabila Allah s. w. t. mengurniakan pada anda berdua anak, kelak ia jadi seseorang pembantu pada tiap-tiap orang yang zalim. ” 
20. “Wahai Ali..! jangan sampai anda berjima’ dengan isterimu pada awal malam, jadi sebenarnya bila dikurniakan anak pada anda berdua, ia jadi seseorang tukang sihir, sunglap, serta menghendaki dunia dari pada akhirat. ” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Inilah 20 WAKTU YANG DILARANG RASULULLAH BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ISTERI (( Bantu Share Ya..!!! ))

2 komentar: